ซื้อสิ้นค้าครบ 1,200 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ | สั่งสินค้าไม่ถึง 1,200 บาท คิดค่าส่ง 65 บาท | ของแท้ 100%
นโยบายความเป็นส่วนตัว

Spendless Cosmetics มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเวบไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราลิงค์กับเรา คุณยอมรับว่าการใช้งานเวบไซต์ของคุณแสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่รวบรวม

เพื่อที่จะทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ ก่อนอื่นคุณต้องดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อและที่อยู่อีเมล์ของคุณ เมื่อคุณกรอกข้อมูลและส่งการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณได้เลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์จากเรา

เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเลือกที่จะใช้ฟีดเจอร์ต่าง ๆ ของเวบไซต์เช่นการสั่งซื้อสินค้าเมื่อคุณเลือกที่จะใช้ฟีดเจอร์เพิ่มเติมเหล่านี้ เราจะมีการร้องขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ การเรียกเก็บเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และเราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเช่นค่ากำหนดในการช็อปปิ้งและข้อมูลประชากรของคุณ

นอกจากนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่นความถี่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละส่วนของเวบไซต์ รวมถึงการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้คุกกี้หรือการแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการเข้าถึง อย่างไรก็ตามคุกกี้มีความจำเป็นในการเข้าถึงเวบไซต์ เว็บไซต์นี้ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท่องเว็บของคุณและเพื่อจัดเตรียมการรวบรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวการใช้เวบไซต์ของเราได้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับใครก็ตาม ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อช่วยในการระบุและ / หรือการจัดเตรียมข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ เราใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการใช้เวบไซต์ของคุณและฟีดเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง: การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ การให้บริการลูกค้า และสนับสนุนการใช้เว็บไซต์ของคุณ เรายังติดตามการซื้อที่ผ่านมาของคุณเพื่อให้คุณได้เห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณในส่วนของประวัติการช้อปปิ้งของคุณ

เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือบางรายเข้าถึงข้อมูลของคุณในส่วนที่กำหนดให้เชื่อมต่อกับสมรรถนะการให้บริการของเขา เพื่อที่จะรักษาและใช้งานเวบไซต์และฟีดเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บุคคลที่สามเป็นเจ้าภาพจัดการเว็บไซต์; ใช้งานฟีดเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในเวบไซต์ การส่งอีเมล์; การวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียมผลการค้นหาและลิงค์ต่างๆและช่วยดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ และอาจแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทแม่ บริษัทสาขา หน่วยงานและ บริษัทในเครือ

เราอาจจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้บริการในการรวบรวมข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและใช้บริการการติดตามของพวกเขา อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

เราอาจโอนข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเป็นทรัพย์สินในการควบกิจการหรือการขายหรือการควบกิจการที่เสนอหรือที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงการโอนเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลายหรือการดำเนินการล้มละลาย) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร การขายหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่น ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับหมายศาล คำสั่งศาล การดำเนินการหรือคำสั่งของรัฐบาลหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของกฎหมาย หรือเมื่ออยู่ในดุลยพินิจของเราที่เราเห็นสมควร เชื่อว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

เราใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดูแลระบบ เราอาจใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่รวมข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

 เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

ปฏิบัติตามแนวทางทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมปรับปรุงเพื่อช่วยปกป้องความลับการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในระบบของเรา ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เราเชื่อว่ามาตรการที่เรานำมาใช้ลดความเป็นไปได้ที่ปัญหาด้านความปลอดภัยจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคุณเราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในรูปแบบใด ๆ หมายเลขบัตรเครดิตถูกเรียกเก็บโดย PayPal ในนามของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาสามารถดูได้จากลิงค์ข้างล่างนี้:

 นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Paypal

ความเป็นส่วนตัวของเด็กและการควบคุมโดยผู้ปกครอง

เราไม่เรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็ก หากอายุไม่ถึง 18 ปี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวบไซต์เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขที่นี่เพื่อให้คุณทราบข้อมูลที่เรารวบรวม ราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรและเราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับทุกคนได้หรือไม่ การที่คุณใช้เวบไซต์นี้ต่อเนื่องแสดงถึงการยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณตามที่ได้โพสต์ไว้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาส่งอีเมลมาที่ admin@scbeautynetwork.com