ซื้อสิ้นค้าครบ 1,200 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ | สั่งสินค้าไม่ถึง 1,200 บาท คิดค่าส่ง 65 บาท | ของแท้ 100%
ข้อตกลงและเงื่อนไข

Spendless Cosmetics Pte Ltd

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1.บทนำ

Spendless Cosmetics(www.scbeautynetwork.com) เป็นเวบไซต์ที่ดำเนินการโดย Spendless Cosmetics Pte Ltd (Singapore Company Registration 201415824D ) (เป็นเจ้าของเวบไซต์) เจ้าของเว็บไซต์รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในเวบไซต์หรือหน้าใด ๆ ที่ให้ผู้เข้ามาชม (ที่เพิ่มขึ้นโดยการอ้างอิงถึงคุณ หรือในที่นี้หมายถึงคุณ) หัวข้อและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นในเวบไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การแจ้งเตือนทีอาจจะมีขึ้นในเวบไซต์นี้ โปรดอ่านสัญญาฉบับนี้อย่างรอบคอบ การเข้าเยี่ยมชม เข้าถึง หรือการใช้เวบไซต์นี้หรือการใช้งานและบริการต่าง ๆ หรือการทำธุรกรรมผ่านเวบไซต์นี้ ทางเราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ปรากฎอยู่ด้านล่างแล้ว (ซึ่งทั้งนี้เรียกว่า ข้อตกลง หรือ Agreement) ข้อตกลงนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ระหว่างคุณกับเรา ข้อตกลงนี้ได้รวมถึงบัญชีสื่อสังคม กลุ่ม และหน้าเพจที่คุณเข้าร่วมหรือที่คุณได้สร้างกลุ่มสมาชิก

 

 

2. ความพร้อมในการใช้งานของเว็บไซต์

  •  Spendless Cosmetics อาจหยุดเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไปถึงการซ่อมบำรุงตามแผนหรือการอัพเกรดและอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ จากการหยุดให้บริการนี้
  • . Spendless Cosmetics ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือหยุดเผยแพร่บางรูปแบบหรือบางรูปแบบในเวบไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  •  ในอำนาจดุลพินิจของ Spendless Cosmetics หากเราตรวจพบว่าคุณทำผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวบไซต์ก่อน และคุณได้นำเวบไซต์ไปใช้งานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด Spendless Cosmetics มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงการยกเลิกการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีการใช้งานอย่างผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

 

 

3. สถานะของคุณ

กรณีสั่งซื้อสินค้ากับทางเวบไซต์ คุณรับรองว่า

  •  คุณสามารถทำสัญญาที่มีภาระผูกพันตามกฎหมายได้
  •  คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  •  มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าเพื่อขายต่อหรือใช้ส่วนตัว

4. สัญญาระหว่างคุณกับ Spendless Cosmetics

  •  หลังจากที่คุณซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ คุณจะได้รับอีเมล์จากทาง Spendless Cosmetics แจ้งให้ทราบว่าทาง Spendless Cosmetics ได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว นี่ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับแล้ว คำสั่งซื้อของคุณจะเป็นการเสนอให้ Spendless Cosmetics ทำการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องได้รับการยอมรับจาก Spendless Cosmetics และ Spendless Cosmetics จะทำการยืนยันโดยการส่งอีเมล์แจ้งว่าสินค้าได้ถูกส่งไปให้คุณแล้ว (เป็นการยืนยันการจัดส่งสินค้า) สัญญาระหว่าง Spendless Cosmetics กับคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพันธมิตรที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันการจัดส่งสินค้าให้กับทางคุณแล้วเท่านั้น

 

  • แต่ละสัญญาจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ที่ทาง Spendless Cosmetics ได้ยืนยันการจัดส่งสินค้าให้แล้วเท่านั้น Spendless Cosmetics จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะได้รับการยืนยันการจัดส่งสินค้านั้น ๆ ให้กับทางคุณแล้วแล้วเท่านั้น

 

  • เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดส่ง และอาจจะมีการล่าช้าจากไปรษณีย์หรือเหตุสุดวิสัยซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดถึงการย้ายสำนักงาน Spendless Cosmetics จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยการจัดส่งสินค้าภายใน 7 ถึง 10 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื

 

  •  หากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบคำถามคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น

 

 

5. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การดำเนินการชำระผ่านบัตรเครดิต คุณต้องใช้บัตรเครดิตของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกงบัตรเครดิตใด ๆ ความรับผิดชอบในการใช้บัตรที่เป็นการฉ้อโกงเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะพิสูจน์ความจริงโดยผู้ใช้เอง

 

6. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ชื่อ โลโก้ และบริการต่าง ๆ (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงในหน้าเวบไซต์นี้ ได้ขึ้นทะเบียนและยกเลิกการขึ้นทะเบียนโดยเจ้าของเวบไซต์และผู้จัดการสินค้า ตามรายการสินค้าที่โชว์บนหน้าเวบไซต์ ข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บไซต์นี้รวมถึงเครื่องหมายการค้าไม่สามารถคัดลอกและนำไปใช้ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาติโดยการออกจดหมายอนุญาติจากเจ้าของเวบไซต์

 

 

7. ลิงค์ภายนอก

การลิงค์ไปสู่เวบไซต์ภายนอกอาจมีการจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่เขาอาจมีการควบคุมโดยเจ้าของเวบไซต์และอาจจะไม่ได้แสดงเนื้อหาเหมือนอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้หรือการพึ่งพาลิงค์ภายนอกหรือเนื้อหาที่ลิงค์ภายนอกได้จัดเตรียมไว้จะถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมลิงค์ภายนอกคุณจะต้องอ้างอิงถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเวบไซต์นั้น ๆ

 

 

8.การใช้งานเฉพาะเจาะจง

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เวบไซต์ในการส่งหรือโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก่อกวน หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร มุ่งร้าย หยาบคาย เหยียดผิว ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรือเป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของเวบไซต์หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของเวบไซต์หรือบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากกระทำของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมในการส่งหรือโพสต์ข้อความหรือเนื้อหานั้น ๆ

 

 

 

9. สินค้าและรายละเอียดสินค้า

Spendless Cosmetics และบริษัทในเครือจะพยายามที่จะให้รายละเอียดที่ถูกต้องที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม Spendless Cosmetics ไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่ารายละเอียดของสินค้าหรือเนื้อหาอื่น ๆในเวบไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ​​หากสินค้าที่จัดหาโดย Spendless Cosmetics ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้บรรยายไว้ คุณสามารถขอคืนสินค้าได้ในสภาพที่ยังไม่ถูกแกะใช้ Spendless Cosmetics จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าทุกรายการที่จัดส่งออกไปมีความถูกต้อง อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้ ณ เวลาที่จัดส่งและจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของบุคคลที่สามซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอาการแพ้หมดอายุและความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อกับทางบริษัทฯ หรือผู้กระจายสินค้าผ่านการขาย ของรางวัล หรือการใช้แบบเฉพาะเจาะจง Spendless Cosmetics เครื่องสำอาง Spendless จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้

 

 

10. นโยบายการคืนเงินของ Spendless Cosmetics

สินค้าที่ส่งคืนโดยคุณเพราะสินค้าชำรุด จะคืนเงินให้เต็มจำนวนรวมถึงค่าจัดส่งสินค้าให้กับคุณ รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดจากการส่งคืนสินค้าจากคุณ ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่คุณกำลังจะเซ็นชื่อรับ ถ้าลูกค้าเชื่อว่าพัสดุชิ้นนั้นถูกสับเปลี่ยน กรุณาปฏิเสธที่จะเซ็นต์รับสินค้าและแจ้งให้ Spendless Cosmetics ทราบ ลูกค้าเครื่องสำอาง Spendless Cosmetics ทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนและ / หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถ้าสินค้ารายการใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่มีสินค้าจัดส่งให้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนผ่าน Paypal หรือ การโอนเงินผ่านธนาคารในรายการที่ไม่สามารถจัดส่งให้ได้เท่านั้น ทางลูกค้าสามารถสั่งสินค้าชิ้นใหม่เพื่อทดแทนชิ้นที่ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ หากลูกค้าต้องการ

 

11. การปฏิเสธความรับผิด

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทั้ง Spendless Cosmetics หรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ตัวแทน บุคคลที่สามผู้ให้บริการเนื้อหา ผู้ค้า ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ให้อนุญาต (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) หรืออื่น ๆ พวกเขาหล่านั้นจะไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้ จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่ให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ หรือความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือหรือความแพร่หลายของข้อมูลเนื้อหาใด ๆ การบริการ หรือการค้าขายที่จัดหาผ่าน Spendless Cosmetics เวบไซต์ที่จัดเตรียมโดย Spendless Cosmetics ตามสภาพที่เป็นอยู่ Spendless Cosmetics จะไม่ดำเนินการแทน หรือรับประกันใด ๆ อย่างชัดเจนหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเวบไซต์ ข้อมูล เนื้อหา หรือสินค้าที่รวมอยู่ในเวบไซต์นี้ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้บังคับ Spendless Cosmetics ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันในเชิงพาณิชย์โดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์การขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  Spendless Cosmeticsจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เวบไซต์นี้ หรือจากการซื้อสินค้าใด ๆ จากเวบไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือโดยบังเอิญ การลงโทษ และผลกระทบจากความเสียหายนั้น ๆ ไม่มีคำแนะนำเป็นคุณพูดหรือข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Spendless Cosmetics หรือบริษัทในเครือ หรือไม่ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดหา จะสร้างการรับประกันหรือข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือผู้ใช้อาจจะเชื่อถือในข้อมูลหรือคำแนะนำนั้น ๆ

 

 

12. ผู้ใช้เว็บไซต์

เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเขตอำนาจศาลใด ๆ (นอกเหนือจากสิงคโปร์) ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณได้รับการรับรองและเป็นตัวแทนเจ้าของเว็บไซต์ ว่าคุณมีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์

 

 

13. การลงทะเบียนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมจะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์เพื่อใช้บริการหรือคุณลักษณะบางอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณลงทะเบียนคุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง เป็นจริง ปัจจุบัน และครบถ้วนทุกประการ หากข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีผ่าน Contact Us. เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการลงทะเบียนเป็นครั้งคราว

 

 

14. ทั่วไป

ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างคุณกับเจ้าของเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีไว้สำหรับคุณ ไม่ว่าคุณหรือเจ้าของเว็บไซต์จะต้องถูกผูกมัดโดยการแสดงอย่างชัดเจนหรือโดยปริยายในการไม่เป็นตัวแทน หรือรับประกัน หรือสัญญา หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเจาะจงในเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้แทนและแทนที่คำมั่นสัญญาหรือสิ่งที่ต้องทำเป็นสัญญาหรือคำแถลงทั้งหมดระหว่างคุณและเจ้าของเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เจ้าของเว็บไซต์อาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายหรือประกาศได้ตลอดเวลา คุณต้องรับทราบไว้ว่าการที่คุณเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ในบางครั้งคราวคุณจะต้องผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบัน (“เวอร์ชันปัจจุบัน”) ในปัจจุบันและเว้นแต่ที่ระบุไว้ในเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันก่อน ๆ ทั้งหมดจะถูกแทนที่ ตามเวอร์ชันปัจจุบัน คุณจะต้องรับผิดชอบในการทบทวนเวอร์ชั่นปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

ความขัดแย้ง

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการเว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นโยบาย หรือประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นโยบาย ประกาศที่เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโมดูลเฉพาะของเว็บไซต์ จะมีผลเหนือกว่าการใช้งานส่วนที่เกี่ยวข้องหรือโมดูลของเว็บไซต์ อะไรก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วย ขัดต่อผลประโยชน์ และ/หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม จะต้องนำเข้าแจ้งกับทางบริษัท และจะดำเนินการตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ คุณจะต้องตกลงที่จะไม่ปรับบริษัท บริษัท หน่วยงาน สินค้า โปรแกรม และ/หรือ พนักงาน ในลักษณะที่ถือว่าไม่เหมาะสม คุกคาม ข่มขู่ หยาบคาย

 

 การสละสิทธิ์

ไม่มีการผ่อนผัน หรือขยายเวลา ที่ไม่ว่าคุณหรือเจ้าของเว็บไซต์อาจมอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจะถือเป็นการสละสิทธิ์หรือไม่ว่าจะโดยการขัดกันหรืออื่น ๆ จำกัด สิทธิใด ๆ ที่มีอยู่หรือในอนาคตของผู้ให้อนุญาตในข้อกำหนดต่อไปนี้ เหตุการณ์หรือในขอบเขตที่ผู้อนุญาตได้ลงนามในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งให้สละหรือ จำกัด สิทธิดังกล่าว

 

 การโอนสิทธิ์ให้
เจ้าของเว็บไซต์จะมีสิทธิที่จะยกให้มอบหมายและมอบสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของตนในแง่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม แต่จะไม่มีการคืนเงินหากผู้ใช้ตัดสินใจยุติการใช้งาน

การเป็นโมฆะ
บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ามีการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน หรือลิงค์ตามหลักภาษา หรือแยกออกจากกัน บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการเป็นโมฆะการทุพพลภาพผิดกฎหมายผิดกฎหมายหรือด้วยสาเหตุใดก็ตามจะอยู่ในเขตอำนาจศาลเฉพาะและเฉพาะกับ การที่จะไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าไม่ได้เขียนไว้ และบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ข้อบังคับใช้

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำและควบคุมโดย Spendless Cosmetics ในสิงคโปร์ กฎหมายสิงคโปร์จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีผลต่อหลักการขัดแย้งทางกฎหมายใด ๆ Spendless Cosmetics ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยไม่มีข้อแม้ และโดยไม่มีเงื่อนไขให้ยอมรับเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลสิงคโปร์ในการดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน Spendless Cosmetics (และตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยกเว้นในศาลนั้น) สละสิทธิ์การคัดค้านการฟ้องร้องดังกล่าวในศาลสิงคโปร์และยินยอมที่จะไม่ยื่นอุทธรณ์หรือเรียกร้องค่าเสียหายกับศาลสิงคโปร์ใด ๆ ที่การฟ้องร้องดังกล่าวทำให้เกิดความยุ่งยาก

. ข้อคิดเห็นหรือคำถาม
หากคุณมีคำถามข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์หรือข้อกำหนด และเงื่อนไข นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ Contact Us

อัปเดตเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2560